آیت الله ها صافی، مکارم شیرازی، میلیون ها نقی وجوان هر روز زنده بگور می شوند. شما کجاهستید؟

Image and video hosting by TinyPic
شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی با خواندن شعری طنز گونه در آهنگ خود باعث شد یکباره آب به لانه آیت الله هایی بیفتد که 33 سال از هر حقیقتی غفلت کرده اند و چشمان خود را بر شرف و وجدان خویش بسته اند. 
33سال حکومت دینی جامعه ای را تحویل داده که دروغ، ریا، نفاق، خشونت ، نفرت، سیاهی و ذلت، چاپلوسی، مرگ، اعدام و شکنجه، تجاوز به حقوق بشر، تجاوز به زنان و کودکان، اعتیاد، خود فروشی دختران، صادرات دختران ایران به کشورهای عرب و تایلند، فساد عمومی، متزلزل شدن اخلاق، از بین رفتن وجدان، سازگاری علما با مفاسد حکومت و چشم پوشی از حقایق، باتلاقی از گنداب نفرت انگیزی ساخته است که بهتراست از آیت الله صافی و آیت الله مکارم شیرازی که خود نقش بزرگی در خرابی این جامعه داشتند پرسیده شود شما کجا هستید؟ می بینید چه فجایعی در حال وقوع است و دم بر نمی آورید!!!!.   

هر روزه سیل جوانان ایرانی که گرفتار این حکومت استبداد دینی شده اند به کام اعتیاد زنده به گور می شوند  دخترانی که تن فروشی می کنند زنده بگور می گردند خانواده هایی که به علت فقر مادی و فرهنگی متلاشی می شوند زنده بگور می گردند. آیت الله ها کجا هستند!!!!!؟ آیا میلیون ها انسان نقی که در بدترین وضعیت زندگی زجر آوری شب را به صبح می رسانند تا جنازه ای را روز دیگر متحرک نگاه دارند حق حیات و زندگی شرافتمندانه و انسانی را ندارند.

فقط آیت الله صافی و آیت الله مکارم شیرازی حق زندگی دارند و دیگران برده باید باشند که قسمتی از دسترنج خویش را سالانه تقدیم شما نمایند وشما نیز فتوای مرگ وارتداد صادر کنید.

آیا هزاران هزار نفری که به دلیل فقر مادی و بدبختی کلیه و اعضای بدن خویش را می فروشند تا شکم خود و فرزندان اشان را سیر کنند بی ارزش تر از  باور و عقیده فکری شما به نقی است، که چون به نقی کلامی به نظر شما توهین شده بایستی به ارتداد محکوم کنید اما این انسان هایی که هر روزه در زندگی درد و رنج و بدبختی و نابودی آنها را حس می کنیم انسان نیستند. اگر چشم بصیرت داشتید فرقی نمی گذاشتید.

آیت الله هایی که خود را بخواب زده اید انسان زنده نقی است انسانی که حیات دارد بایستی کرامت و احترام او حفظ گردد. انسان زنده بایستی شرافتش و حرمتش محفوظ باشد همسایه دیوار به دیوار تو نقی است تک تک ایرانیان که در زندانی بزرگ زندگی می کنند نقی هستند به نفس انسان بودن و جان انسان ها و روح آنها بایستی ارج بگذریم. تا کی می خواهید میلیون ها انسان را به بردگی و رذالت و بدبختی سوق بدهید که در تصور شما اهانت به اسمی یا مسلکی یا حفظ باوری، از ویرانی اخلاق و فرهنگ عمومی یک جامعه عظیم ترو مهمتر باشد.

امروز اگر کودکی را نجات دهید، فردی را از بدبختی دور کنید، باعث خوشبختی انسانی شوید، جان انسانی را یا روح انسانی را از عذاب و رنج گرفتاری به شادی و سعادت رهنمون کنید کاری انجام داده اید و گرنه اگر صد سال که هیچ، یک میلیارد سال نیز شب و روز عبادت کنید اما اگرحس مسئولیت و وجدان بیدار نداشته باشید و زندگی انسان ها برایتان بی اهمیت باشد در حقیقت شما یک میلیارد سال نفس خویش را پرستش کرده اید نه خدایی را، چرا که آن کس که  حقیقتا خدا پرست باشد بایستی در مقابل سرنوشت انسان های دیگر، بی تفاوت نبوده و برای خوشبختی آنها کوشش تمام کند و حتی ممکن هست جان خویش را نیز بر سر هدف خود بدهد. نه اینکه حتی شما حاضر نباشید یک انتقاد کوچک به جنایتکاران کنید.

اگر پرسیده شود علت سکوت شما چیست؟ دلیل بیاورید که اگر اعتراضی کنم باعث می شود عبادتم دل چسب نباشد و آرامش نداشته باشم و لذتی از عبادت نبرم، بگذارید در پی عیش خویش باشم و به من چه مربوط که مردمی در بدبختی و رنج زندگی می کنند من باید به عبادتم برسم و لذتش را تمام و کمال دریافت کنم. آیا این یعنی عبادت؟ این انسان خدا پرست است؟

به ضرس قاطع باید گفت این انسان فقط نفس پرست است و بس….

 شما دو آیت الله به دلیل خواندن این آهنگ، شاهین نجفی را به ارتداد محکوم کرده اید.

لازم نیست شما در فکر نقی های دو هزار سال پیش باشید و در جلو چشمانتان سن فاحشه گری و خود فروشی دختران ایران به 12 سالگی برسد. اگر فقط به اندازه سر سوزنی غیرت و شرافت و وجدان وانسانیت داشتید و راست می گفتید شب را به صبح نمی کردید تا قبض روح می شدید.

شما حتی اعتقاد به نقی و تقی به اندازه یک جو نیز ندارید اگر داشتید انسان بودید و میلیون ها نقی و انسانی که در جلو چشمان شما زندگی آنها پرپر می شود میلیون ها کانون  خانواده متلاشی می شوند فقر و فساد روز افزون فرهنگ جامعه را نابود نموده است فکر چاره می کردید و زبان از کام بیرون می کشیدید و از بت بزرگ نفس پرستی خویش رها می شدید.

شما 80 یا 90 سال عبادت خدا را نکرده اید بلکه نفس خویش را عبادت نموده اید چرا که خدا به عبادت کسی محتاج نیست و اگر این عبادت تو را انسان تر و مسئول تر نکند واز شهوت پرستی خودخواهانه رها نشوید شما را چه سود از این عبادت !!!  اگر خدا پرست بودید به همان همسایه های شهر خودتان که برای مخارج و مایحتاج روزانه تن فروش شدند یا  کلیه  خود را فروختند سری می زدید و علت را جویا می شدید.

جامعه ایران را نابود کردید تمام ارزش های انسانی را واژگون نمودید با گذشت سه دهه از انقلاب آنچنان مرداب و باتلاقی ساخته اید که تعفن و سموم آن تمام پهنه آسمان ایران را فراگرفته است. باورها را ویران کردید، هویت ایرانیان را از ریشه خشکاندید، بی حیایی، خشونت، و نفرت را در جای جای این سرزمین کاشتید امروز حتی مردمان خوب نیز در این آب و هوای تمام لجن زار و کثافتی که شما در پدید آوردن و نگاه داشتن آن نهایت کوشش را داشته اید دچار مسمومیت و عوض شدن بسوی بدی ها هستند.

رشد و سازندگی را از بین برده اید خاکستر مرگ بر سرزمین ایران پاشیدید. بذر بی رحمی و قساوت قلب رذالت و پستی، دشمنی و تفرقه، خودخواهی و انتقام می کارید. دروغ گوئی به سجایای اخلاقی و زرنگی تبدیل شده است. صداقت و راستی را ساده انگاری و حماقت می خوانند.

تمام ارزش های انسانی در حال رنگ باختن است هیچ چیز در سر جایش نیست. بی تفاوتی و بی حسی بلای جان مردم شده، جان انسان ها و کرامت و احترام انسان بی ارزش ترین ها، در جامعه امروز ایران است.

و شما آیت الله صافی و آیت الله مکارم شیرازی سنگ جنازه 2000 ساله را بر سینه می کوبید و از میلیون ها میلیون انسانی که در بدترین و سخت ترین شرایط زندگی رو به اضمحلال و نابودی هستند غفلت می کنید.

خود پرستی و نفس پرستی نیز حدی دارد بس کنید. اگر خود نقی ها امروز زنده بودند حساب شما را بهتر از هر کس دیگری می رسیدند. جنایتی که 33 سال حکومت دینی به نام دین و خدا در ایران انجام داد در تاریخ جهان بی نظیر بوده و هنوز در قرن بیست و یکم شما می خواهید جان انسانی را به دلیل کلامی بستانید. و دستور کشتن بیگناهان را صادر می کنید غافل از آنکه خود شماها مسبب این همه جنایت و کشتار یک ملت 80 میلیونی هستید بیش از این ملت ایران را  زنده بگور نکنید.

سکوت هر ایرانی در مقابل حکم ارتداد و مرگ انسان ها، شریک بودن در جنایات 33 ساله حکومت استبدادی جمهوری اسلامی است. بر تمامی آحاد ملت و گروه های آزادیخواه است که از جان انسان ها و آزادی حمایت نمایند. هیچ چیز بالاتر از حقیقت نیست و هیچ حقیقتی از جان انسان بالاتر نیست تمام پیامبران و اولیاء خدا و خود خدا برای ارزش و کرامت و زندگی بهتر و سازنده تر انسانی کمر به خدمت بشر بسته اند.

همه با هم تلاش کنیم  برای همیشه حکم اعدام و مرگ را از دستان روحانیون و کاهنان و حکومت گران بگیریم زیرا کسانی که این چنین فکر می کنند و حکم قتل انسان ها را صادر می کنند در پی تخریب و نابودی، بردگی و زنده بگور کردن روح و روان انسان ها هستند و هیچ کار مفیدی برای کرامت انسان، خدمت به انسان انجام نداده و نخواهند داد. 

باشد که همیشه در زندگی خلاق و آفریننده و سازنده باشیم تا جان انسانی را نجات دهیم نه آنکه مرگ را گسترش دهیم.

احمد ملکی

عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات ناراضی

منبع

Advertisements

1 دیدگاه برای «آیت الله ها صافی، مکارم شیرازی، میلیون ها نقی وجوان هر روز زنده بگور می شوند. شما کجاهستید؟»

  1. گلپایگان نام شهری عالم پرور است
    شایسته نیست با چنین تصاویری به هموطنانتان توهین کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s