صدور نه و نیم قرن حبس و 8 حکم اعدام در نیمسال اول+اسامی

Image and video hosting by TinyPic

خبرگزاری هرانا – دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه نخست سال جاری برای 290 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه های مختلف بیش از نه و نیم قرن حبس تعزیری و 8 حکم اعدام صادر و یا تائید کرده است.

به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعب مختلف دادگاه های انقلاب (بدوی)برای 189 نفر و در مجموع چهار و نیم قرن حکم صادر کرده است که علاوه بر این احکام 2 تن نیز به اعدام محکوم شده اند.

حکم 101 نفر توسط دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است، بیش از پنج قرن حبس تعزیری توسط این دادگاه مورد تائید قرار گرفته است و علاوه بر این احکام اعدام 6 نفر توسط دادگاه های تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته است.

52 حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر عینا طبق حکم دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است دست کم 2 حکم افزایش یافته و 47 حکم نیز توسط این دادگاه ها تقلیل یافته است.

14 تن از محکومین در محل غیر از محکومیت خود و در تبعید تحمل حبس خواهند نمود، 10 تن از محکومین علاوه بر تحمل حبس تعزیری در مجموع به 145 سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و سیاسی محکوم شده اند و برای 10 تن از محکومین نیز در مجموع 100 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است.

41 تن از محکومین در مجموع به بیش از هزار ضربه شلاق محکوم شدند و 16 تن از محکومین نیز به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

لیست محکومین به زندان در شش ماهه نخست سال 1389 به قرار زیر است:
1 محمدعلي حاج آقايي از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به  اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
2 علی صارمي از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور  به  اعدام محکوم شد
3 جعفر كاظمي از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
4 حبيب‌الله گلپری‌پور از سوی  دادگاه انقلاب مهاباد  به تحمل و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور  به اعدام محکوم شد
5 قادر محمدزاده از سوی  نامعلوم به تحمل بیست و سه سال و در نهایت از سوی دادگاهی نامعلوم به تحمل بیست و سه سال محکوم شد
6 احمد کریمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی شعبه 6 اجرای احکام دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد
7 امیررضا عارفی از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی  به تحمل پانزده سال  محکوم شد
8 عبدالرضا قنبری از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل پانزده سال حبس تعزیری محکوم شد
9 محسن  امین زاده  از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
10 رجبعلی داشاب از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
11 عبدالله رمضانزاده از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
12 محسن صفایی فراهانی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
13 مهدی محمودیان از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
14 سیما اشراقی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال  محکوم شد
15 محمد داوری  از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال  محکوم شد
16 منیره ربیعی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال  محکوم شد
17 ناهید قدیری از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال  محکوم شد
18 داور نبیل زاده از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال  محکوم شد
19 رزیتا واثقی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال  محکوم شد
20 جلایر وحدت از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال  محکوم شد
21 برهان بقایی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد  به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی  به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
22 مهران کوشا از سوی  دادگاه انقلاب مشهد  به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی  به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
23 محمد امین آگوشی  از سوی  دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور  به تحمل تیرباران محکوم شد
24 احمد  پولاد خانی از سوی  دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور  به تحمل تیرباران محکوم شد
25 مهدی اقبال از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال محکوم شد
26 امیر خسرودلیر ثانی  از سوی  شعبه ی 28 دادگاه انقلاب  به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی شعبه 54 به تحمل چهار سال محکوم شد
27 سینا گلچین از سوی  شعبه ی 15  دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال و در نهایت از سوی  به تحمل چهار سال و نیم  محکوم شد
28 عبدالله مومنی از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال و یازده ماه محکوم شد
29 کاوه گل محمدی  از سوی  نامعلوم به تحمل چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظراستان کردستان به تحمل چهار ماه محکوم شد
30 هومن بخت آور  از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
31 سيما رجبيان از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
32 هاله سحابی از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران  به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال محکوم شد
33 آرش قاسمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب  به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
34 نسرين  قديري از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
35 كاويز نوزدهي از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
36 علی احسانی از سوی  دادگاه انقلاب سمنان  به تحمل دو سال  و در نهایت از سوی  به تحمل دو سال  محکوم شد
37 مسعود باباپور از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال  محکوم شد
38 محسن عبدی از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل دو سال  محکوم شد
39 محمد جواد  رشاد از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  و در نهایت از سوی  به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
40 محمد قوامی از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دو سال و چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجديد نظر استان کردستان  به تحمل دو سال و چهار ماه  محکوم شد
41 بشتیوان اسم از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل دوازده سال محکوم شد
42 بهروز توکلی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی  به تحمل ده سال محکوم شد
43 وحید تیزفهم از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
44 مهوش ثابت از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
45 جمال الدین خانجانی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
46 سعید رضایی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
47 حامد روحی نژاد از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی  به تحمل ده سال محکوم شد
48 فریبا کمال آبادی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
49 ضیاء نبوی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل ده سال محکوم شد
50 عفیف نعیمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
51 داود سلیمانی از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  به تحمل سه سال محکوم شد
52 ابوالفضل قاسمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب  به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
53 مهدی کلاری از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
54 مهدیه گلرو از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
55 کوهزاد اسماعیلی از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب گیلان به تحمل سه سال  و در نهایت از سوی شعبه اول دادگاه تجدید نظر گیلان به تحمل سه سال  محکوم شد
56 محمد پور عبدالله از سوی  شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال  محکوم شد
57 عذرا سادات قاضی میرسعید  از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  و در نهایت از سوی  به تحمل سه سال  محکوم شد
58 امیر حسین  کاظمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر شعبه 54  به تحمل سه سال  محکوم شد
59 آذر منصوری از سوی  شعبه‌ 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال  و در نهایت از سوی  به تحمل سه سال  محکوم شد
60 سامان نورانیان از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال  محکوم شد
61 امید شریفی دانا  از سوی  شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال  و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد
62 محمد امین ولیان  از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب  به تحمل اعدام و تحمل شش ماه حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم محکوم شد
63 محمد نوری زاد  از سوی  شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی  به تحمل سه و نیم سال  و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد
64 آرمان رضاخانی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی  به تحمل سی و شش محکوم شد
65 میثاق یزدان نژاد  از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد
66 ارسلان ابدی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و شش ماه  و در نهایت از سوی شبه 54 دادگاه تجدید نظر  به تحمل شش سال محکوم شد
67 صباح خیاط از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یازده سال  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
68 مجید دری از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران  به تحمل یازده سال  و در نهایت از سوی  به تحمل شش سال محکوم شد
69 سلمان سیما از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
70 هنگامه شهیدی از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و نود یک روز  و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
71 کیوان صمیمی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
72 فیض الله عرب سرخی از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
73 کیارش کامرانی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال  و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل شش سال محکوم شد
74 مسعود لواسانی از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
75 علی محمودی از سوی  دادگاه انقلاب مریوان به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
76 مسعود باستانی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال  و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل شش سال  محکوم شد
77 حمید پیروزفام  از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تحمل شش ماه محکوم شد
78 سیما دیدار از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز  به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه  محکوم شد
79 علیرضا فرشی از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه  محکوم شد
80 مشفق سمندری از سوی  دادگاه انقلاب اسلامی بابل به تحمل شش ماه حبس تعزیری  و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل شش ماه حبس تعزیری  محکوم شد
81 نعمت اسحاقی از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
82 لقمان منفرد از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
83 بهاره هدایت از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران  به تحمل نه سال و نیم محکوم شد
84 محمد امین  عبدالهی از سوی  نا معلوم به تحمل هجده سال و در نهایت از سوی نامعلوم به تحمل هجده سال محکوم شد
85 مهرداد اصلانی از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل هجده ماه محکوم شد
86 مجید توکلی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب  به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل هشت سال و نیم محکوم شد
87 میلاد اسدی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال  و در نهایت از سوی  به تحمل هفت سال  محکوم شد
88 نصیر اسدی از سوی  شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به تحمل هفت ماه  محکوم شد
89 ابوالفضل عابدینی از سوی  شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به تحمل یازده سال  و در نهایت از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به تحمل یازده سال  محکوم شد
90 حمزه کرمی از سوی  شعبه ‪ ۱۵‬دادگاه انقلاب تهران به تحمل شانزده سال و در نهایت از سوی شعبه ‪ ۳۶‬دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل یازده سال  محکوم شد
91 علی تاجرنیا از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل یک سال محکوم شد
92 پیمان عارف از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
93 میثم بیگ محمدی  از سوی  شعبه 54 دادگاه های تجدیدنظر به تحمل سه سال و در نهایت از سوی  به تحمل یک سال  محکوم شد
94 احسان دولتشاه از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  و در نهایت از سوی  به تحمل یک سال  محکوم شد
95 سینا شکوهی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  و در نهایت از سوی  به تحمل یک سال  محکوم شد
96 پیام  فناییان از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال  محکوم شد
97 مهرداد بزرگ از سوی  شعبه‌ 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی و در نهایت از سوی  به تحمل یک سال تعلیقی محکوم شد
98 فریبا  پژوه از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
99 سوسن تبيانيان از سوی  دادگاه انقلاب سمنان  به تحمل یک سال و شش ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان به تحمل یک سال و شش ماه محکوم شد
100 کاوه رضایی از سوی  شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج  به تحمل یک سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم محکوم شد
101 امیرحسین توکلی از سوی  شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم  محکوم شد
102 محی الدین  آزادی از سوی  شعبه یک دادگاه نظامی استان کردستان به تحمل چهار سال محکوم شد    
103 حسین آسیابی از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد    
104 امیرعلی آقایاری از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال  محکوم شد    
105 ساسان آقایی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب  به تحمل یک سال  محکوم شد    
106 حبیب آوریده از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل یکسال محکوم شد    
107 صادق آهنگری از سوی  دادگاه انقلاب شهر مهاباد  به تحمل هجده ماه  محکوم شد    
108 حسن ابولولو  از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز  به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد    
109 منصور اسانلو از سوی  شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به تحمل شش سال محکوم شد    
110 حسن اسدی‌زیدآبادی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال  محکوم شد    
111 فرزاد اسلامی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال به مدت سال تعلیق محکوم شد    
112 احسان اعلايي از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد    
113 عباسعلی افکار از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد    
114 علی افکار از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد    
115 مریم اکبری منفرد از سوی  شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد    
116 رضا اکوانیان از سوی  شعبه یکم دادگاه انقلاب یاسوج  به تحمل شش سال  محکوم شد    
117 احسان امانیان از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
118 حامد امیدی از سوی  شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد    
119 حمید رضا  امیرخانی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق  محکوم شد    
120 علی امینی از سوی  شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز  به تحمل نود و یک روز محکوم شد    
121 علی ایمانی از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز  به تحمل شش ماه حبس تعلیقی  محکوم شد    
122 مهدی ایمانی از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز  به تحمل شش ماه حبس تعلیقی  محکوم شد    
123 عباس بادفر از سوی  دادگاه انقلاب  تهران به تحمل ده سال محکوم شد    
124 عماد باقی از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال محکوم شد    
125 جهانبخش بخت آور  از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز  به تحمل سه ماه حبس تعلیقی  محکوم شد    
126 نادر بخت آور  از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز  به تحمل سه ماه حبس تعلیقی  محکوم شد    
127 رسول بداقی از سوی  شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال  محکوم شد    
128 سامان بزرگی از سوی  دادگاه انقلاب گرگان به تحمل یک سال محکوم شد    
129 حسن بلوچی بیدختی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
130 ژیلا بنی یعقوب  از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یکسال محکوم شد    
131 محبوب بوداقی از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد    
132 خسرو بوکانی از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل دوسال محکوم شد    
133 مازیار بهاری از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد    
134 قربان بهزادیان نژاد از سوی  شعبه‌ی 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد    
135 سما بهمنی از سوی  دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل یک سال  محکوم شد    
136 مریم بیگدلی از سوی  شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال  محکوم شد    
137 ابراهيم بيگانه از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد    
138 مصطفی پاپی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران  به تحمل دو سال تعلیقی  محکوم شد    
139 مجید پاشایی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال تعلیقی محکوم شد    
140 رشید (هیمن)  پیشگیر از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل يک سال محکوم شد    
141 مصطفی تاج‌زاده از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد    
142 مهدی تاجیک از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و سه ماه محکوم شد    
143 طره تقي زاده از سوی  دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل بیست و دو ماه محکوم شد    
144 لیلا توسلی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  محکوم شد    
145 محمد توکلی از سوی  شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل  محکوم شد    
146 همایون جابری از سوی  شعبه 14 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد    
147 زهرا جباری از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد    
148 زهرا جدی از سوی  شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز  به تحمل نود و یک روز محکوم شد    
149 مرضیه جدی از سوی  شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز  به تحمل  محکوم شد    
150 محمد علی جعفری از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
151 آیت محمد  جعفری از سوی  شعبه 102 دادگاه جزائی کلیبر به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد    
152 علی اصغر  جمالی از سوی  شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل سه سال  محکوم شد    
153 پروین جواد زاده از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران  به تحمل هشت سال و شش ماه محکوم شد    
154 معصومه چراغی از سوی  دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد    
155 سعید حائری از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه  محکوم شد    
156 عیسی خان  حاتمی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  محکوم شد    
157 سعید حدری از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد    
158 نظام  حسن پور از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد    
159 افشین حسین پناهی از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد    
160 بدیع حسین پناهی از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد    
161 شکرالله حسینی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
162 رحمت حسینی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
163 هادی حکیم شفایی از سوی  شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل سه سال  محکوم شد    
164 مهدی خسروی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق  محکوم شد    
165 بختيار خوشنام از سوی  دادگاه انقلاب سقز به تحمل يک سال محکوم شد    
166 یاشار دارالشفاء از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال  محکوم شد    
167 مهدی داوودیان از سوی  دادگاه انقلاب ساری به تحمل شش ماه حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد    
168 ابراهیم دشتی از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز  به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد    
169 محسن دگمه چی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل ده سال محکوم شد    
170 فرشاد دوستی پور  از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال  محکوم شد    
171 قادر رحیمی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد    
172 محمد یوسف  رشیدی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  محکوم شد    
173 تیمور رضاییان از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
174 پدرام رفعتی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  محکوم شد    
175 حسين رفعتي از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد    
176 محمد رفعتي از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد    
177 میثم رودکی از سوی  شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
178 امیر روشن مجاور صوفی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
179 عليرضا رهنمايی از سوی  دادگاه انقلاب گرگان به تحمل پانزده ماه محکوم شد    
180 امین ریاحی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق  محکوم شد    
181 البرز زاهدی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی  محکوم شد    
182 سپيده زماني از سوی  دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل  محکوم شد    
183 فراز  زهتاب از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد    
184 پیمان زیرکی از سوی  دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد    
185 شاهین زینعلی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و نود و یک روز  محکوم شد    
186 معصومه سالاری از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد    
187 مهدی سعد خسروی  از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  محکوم شد    
188 ناصر سعیدی از سوی  دادگاه انقلاب سقز به تحمل هجده ماه  محکوم شد    
189 مجید سعیدی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
190 علیرضا سعیدی از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد    
191 رامین سلطانخواه از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
192 احمد سلیمانی از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه  به تحمل یک سال  محکوم شد    
193 مشتاق سمندری از سوی  دادگاه انقلاب بابل به تحمل سه سال محکوم شد    
194 سعيد سودملی از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب  به تحمل یک سال  محکوم شد    
195 محمدحسین سهرابی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال  محکوم شد    
196 مازیار شکوری از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس تعلیقی  محکوم شد    
197 فواد شمس از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی  محکوم شد    
198 رضا شوقی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد    
199 شمس الدین  شهسوار از سوی  شعبه ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل سیزده ماه محکوم شد    
200 امیر صادقی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل  محکوم شد    
201 علی صادقی از سوی  شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل  محکوم شد    
202 آرش صادقی از سوی  شعبه 28 و 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و شش سال محکوم شد    
203 حسن صالح زاده از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل به یک سال حبس تعزیری به مدت دو سال تعلیق  محکوم شد    
204 اسماعیل صحابه از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال و نیم  محکوم شد    
205 شادی صدر از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد    
206 روح الله صفری از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
207 مهران صفوي قمي از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال  محکوم شد    
208 بیتا صمیمی زاد  از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال تعلیقی محکوم شد    
209 مریم ضیا،  از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  محکوم شد    
210 شعله طائف از سوی  دادگاه انقلاب سمنان  به تحمل یک سال  محکوم شد    
211 ابراهیم عباس زاده از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
212 حسین عباس زاده بیدختی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
213 محبوبه عباسقلی زاده  از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه  محکوم شد    
214 علیرضا عباسی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
215 علی عباسی بیدختی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
216 ذکریا عباسی فر از سوی  شعبه ١۰٣ جزایی دادگستری کرمانشاه  به تحمل شش ماه محکوم شد    
217 حسن عبداللهی جهانی(امیداغلو) از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد    
218 جهانگیر عبدالهی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران  به تحمل پنج سال حبس تعلیقی  محکوم شد    
219 علی عجمی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال  محکوم شد    
220 علیرضا عزآباد از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  محکوم شد    
221 ادریس  عزیزی از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد    
222 فاروق عزیزی از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد    
223 منصور عقاب پنجه از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ده ماه  محکوم شد    
224 سهند علی محمدی از سوی  دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد    
225 محمد غزنویان از سوی  دادگاه انقلاب قزوین به تحمل پنج سال محکوم شد    
226 آبتین غفاری از سوی  شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
227 شهناز غلامی از سوی  شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز  به تحمل هشت سال محکوم شد    
228 محسن غمین از سوی  شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران  به تحمل دو سال  محکوم شد    
229 میلاد فدایی از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال  محکوم شد    
230 صادق فیروزی از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده ماه محکوم شد    
231 حسین قابل از سوی  شعبه ی 5 دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد    
232 علی قادر مرزی از سوی  دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد    
233 عباداله قاسم زاده  از سوی  دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد    
234 یاسر  قانعی از سوی  دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعلیقی  محکوم شد    
235 پویا قربانی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد    
236 مهدي قلي تبار از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد    
237 علي قلي تبار از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد    
238 رضا کاخکی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
239 عبد الرضا کاشانی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
240 محمد کاشانی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
241 سعید کاشانی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
242 علی کاشانی فر از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
243 حسنیه کاظمی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد    
244 هژیر کرد نژاد از سوی  دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال  محکوم شد    
245 اکبر کرمی از سوی  دادگاه انقلاب شهرستان قم  به تحمل شش سال محکوم شد    
246 محبوبه کرمی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال  محکوم شد    
247 سعید کلانکی از سوی  شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
248 حسین کیاروستا از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال  محکوم شد    
249 محمد كريمی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل يك سال  محکوم شد    
250 محمد حسن كيقبادي از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد    
251 مرتضی گلیزاده از سوی  دادگاه انقلاب اراک به تحمل یک سال  محکوم شد    
252 کوهیار گودرزی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال  محکوم شد    
253 جواد لاری از سوی  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام محکوم شد    
254 مرتضی لایقی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد    
255 حمید مافی از سوی  دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل پنج سال  محکوم شد    
256 بهروز مجاور صوفی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
257 حسین مجاهد از سوی  دادگستری همدان به تحمل یک سال محکوم شد    
258 بخشعلی محمدی از سوی  دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد    
259 علی محمدی مقدم از سوی  دادگاه نظامی به تحمل اعدام محکوم شد    
260 محمد  مروی شهری از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
261 نظر علی مروی شهری از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
262 فاطمه مسجدی از سوی  شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال  محکوم شد    
263 حسين  مطلوبی از سوی  دادگاه انقلاب گرگان به تحمل هجده ماه  محکوم شد    
264 محمدجواد مظفر از سوی  شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال  محکوم شد    
265 سپيده معصومي از سوی  دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل شش ماه  محکوم شد    
266 محمد معين از سوی  شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد    
267 بدرالسادات مفیدی از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد    
268 ظفر علی مقیمی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد    
269 بهروز ملازاده از سوی  شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد    
270 ناهید ملک محمدی  از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال محکوم شد    
271 ابراهیم ملکی از سوی  دادگاه ویژه روحانیت مشهد به تحمل خلع لباس محکوم شد    
272 علی ملیحی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال  محکوم شد    
273 خالق منگورنژاد از سوی  دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل هشت ماه محکوم شد    
274 حسین مهدوی از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
275 علی میر از سوی  شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد    
276 محسن ميردامادی از سوی  شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال محکوم شد    
277 مبين ميرعرب از سوی  دادگاه انقلاب گرگان به تحمل چهار سال محکوم شد    
278 محمدرضا نسب عبداللهی از سوی  شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز به تحمل هشت ماه  محکوم شد    
279 فاطمه نصیرپور از سوی  دادگاه انقلاب مرند  به تحمل شش ماه  محکوم شد    
280 شیوا نظرآهاری از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب  به تحمل شش سال  محکوم شد    
281 صالح نقره‌كار از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل یك سال حبس تعلیقی  محکوم شد    
282 مسعود نورمحمدی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
283 سعيد نورمحمدي از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال  محکوم شد    
284 برزو نوزری از سوی  دادگاه ویژه اطفال به تحمل دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال  محکوم شد    
285 جواد وفایی از سوی  دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد    
286 علی وفقی از سوی  شعبه 26 دادگاه انقلاب  به تحمل شش سال  محکوم شد    
287 محمدرضا هاشمی از سوی  شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد    
288 رحیم همتی از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال  محکوم شد    
289 معصومه یاوری از سوی  شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال  محکوم شد    
290 امید یاوری از سوی  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s