غروب امپراتوری محمد

Image and video hosting by TinyPic

آنچه دراینجا می خوانید ربطی به مسلمانانی که ناخواسته مسلمان بدنیا آمده اند، یا بنابرگوهر انسانی خود، همدلان و همراهان شمشیر خونچکان محمد و اسلام او نیستند ندارد.

islamik-ulkeler1

برای نشان دادن ماهیت اسلام به اهل خرد و آزمون،  نیازی به صغرا-کبرا چیدن و آوردن اسناد ،آیات، احادیث و رویدادهای تاریخی نیست. آنانی که در این دین، با این دین و یا زیر فرمان و حکومت این دین زیسته اند در درازای ۱۴ سده، آنقدر در افشای سرشت انسان ستیزِ اسلام گفته و نوشته اند که براستی کوهواری از اسناد زنده و گویا از خود برجای نهاده اند. اگر آنهمه خون که به دست دینمداران درهمۀ ادیان و بویژه دین اسلام برزمین ریخته شده گرد می آمد تردیدی ندارم که دریایی پرژرفا و گسترده دامن می شد. اگر آنهمه سر که به دست متولیان اسلام ناب محمدی در نزدیک به یک هزار و چهارصد سال بریده شده، گرد می آمد، از الوندکوه هم پهن تر و بلندتر می شد. آیا براستی برای درک این که اسلام محمد ماهیتی ضد زن، ضد دگراندیش، ضد نوگرایی، ضد بشر و ضد تجدد و نوخواهی دارد بیش از این به گواه و استدلال نیازی هست؟ پاپ بندیک رهبرکاتولیک های جهان که در زمستان ۲۰۱۳ از مسند خود کنار کشید، درجایگاه دین شناسی حرفه ای گفت: «دین محمد، دین شمشیر، خون و زور بوده است!» نقل به معنی.

 در دنیای عرب فراوان بوده وهستند خردمندانی صاحب نام و اندیشه که رودرروی میراث شومِ اجدادی شان – دین وحکومت اسلامی- ایستاده اند. مردم ایران هرگز آنچنان که محمد و پیشوایان بزرگ صدر اسلام میخواستند، مسلمان نشدند. البته آنان زیر شمشیر و شلاق تازیان، ظاهرا به اسلام «گردن نهادند» و با ترکیب دین تازه با خرافات بومی، تشییع سرخ علوی را پایه نهادند. با اینهمه ودر میان ایرانیان، هزاران شاعر، حکیم، سخنگو، پژوهشگر و تاریخ نگار از ماهیت خونریز، ستمگر و ریاکارانۀ اسلام پرده برداشتند و بیشترشان جان، مال و هستی خود را در راه روشنگری فدا کردند. ضروری نیست برای اقناع ناباوران، به گذشته و به تاریخ بازگردیم. آنان اگر اندکی خرد، انصاف و درایت بخرج دهند وضعیت کنونی جهان اسلام را می بینند که:

در جمهوری اسلامی عراق، مسلمانان به جان یکدیگر افتاده و روزی نیست که شیعیان و سنی ها دهها تن از یکدیگر را کشتار نکنند.

در کشور اسلامی سوریه، جناح های علوی و سنی از یکسو، القاعده و سلفی ها و چندین فرقۀ اسلامی از جانبی دیگر به قتل عام بیشرمانۀ «برادران مسلمان» خود سرگرم اند! تنها طی دوسال جنگ داخلی در سوریه، بیش از صدهزار مسلمان سوری درخون و مرگ فروخفته اند. مشارکت آشکار و پنهان کشورهای اسلامی عربستان، قطر، کویت، امارات، ترکیه، در جنگ داخلی سوریه سویۀ دیگری از خودزنی در درون امپراتوری محمد است.

در جمهوری اسلامی افغانستان، طی پنجاه سال گذشته، صدها هزار سنی، طالبانی، القاعده ای، مجاهد، هزاره ای، شیعه و مردمان بی گناه به دست «برادران مسلمان» خود قتل عام شده اند.

در جمهوری اسلامی پاکستان فرقه های اسلامی بجان هم افتاده اند. سنی شیعه را میکشد، شیعه سنی را، القاعده دیگران را و طالبان بقیه را. پاکستان به کشتارگاهی بویناک تبدیل شده و دیگر پیدا نیست چه کسی برای چه هدفی مسلمان کُشی میکند؟ حال آن که خود مسلمان است!

در جمهوری اسلامی ایران که ظاهرا آرام ترین (در واقع خفه شده ترین) کشور در ممالک محروسۀ اسلامی است، علمای دین، پاسداران دین محمدی، فدائیان علی و حسین، و سربازان گمنام امام زمان تنها طی سی سال دهها هزار ایرانی را کشتند و چندین میلیون دیگر را روانۀ کشورهای «کفر» کردند. هرگاه نفرت متمرکز و خشم فشردۀ ایرانیان روزی منفجر شود، ایران نیز همچون سوریه، تونس، الجزایر، لیبی، پاکستان، چچن، یمن، مصر،عراق و افغانستان تا گلو در خون فروخواهد شد.

در جمهوری اسلامی مصر، فرقۀ اخوان المسلمین که تازه به قدرت دست یافته سرگرم تیزکردن شمشیرخونریز محمد است تا دمار از دگراندیشان و نوخواهان مصری برآورد.

در چند کشورمسلمان آفریقایی،غول جنایت، آدم کشی و اسلام پناهی سر برآورده و میرود تا آفریقای سیاه را به آفریقایی خونین تبدیل کند.

در شماری از کشورهای جنوب شرقی آسیا که مسلمانان در آنجا لانه گزیده اند، درسال های اخیر، نزاع های فرقه ای اوجی بی سابقه گرفته و مسلمانان به معابد و مردم نامسلمان «هجمت» می برند تا همه چیز را زیر فرمان اسلام محمدی درآورند.

در اروپا و آمریکا، گروه های بنیادگرای مسلمان بسرعت سرگرم علم کردن مسجد و مناره و به گفتۀ مارکس «لانۀ شیطان» شده اند و هر سال شماری تازه از این سنگرهای اسلامی درگوشه و کنار این کشورها سربرمی آورد. موج تروری که از میان دار ودستۀ محمد در اروپا و آمریکا برخاسته از برج های دوقلو گرفته تا ایستگاههای متروی لندن، از پناهگاه شاهپوربختیار گرفته تا خانه کوچک فریدون فرخزاد را درخون فرو برده است. در تابستان سال ۲۰۱۲ سلفی های عرب ۲۵ میلیون قرآن لوکس، تزئینی و گرانقیمت را در خیابان ها و بازارهای آلمان به رایگان میان آلمانی ها پخش کردند!

آیا بازهم برای نشان دادن ماهیت اسلام و امپراتوری قرآن و محمد باید سر در ویرانه های تاریخ فروبریم؟ این جنایت آشکار، این فیلم مستند و خونین اسلامی در برابر چشمان همۀ ما به نمایش درآمده است، بی آن که ما بلیطی برای تماشای این فیلم تهوع آور و ضدبشری خریده باشیم!

این اوج امپراتوری محمد است:

 بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پیرو واقعی یا متظاهر- سلطه بر دهها کشور عربی، خاورمیانه ای و آسیایی – داشتن بخش عمدۀ نفت و گاز جهان- داشتن صدهاهزارمسجد و زیارتگاه- داشتن بمب اتمی پاکستان و بزودی شاید ایران- پراکندن تخم اسلام درتمامی کشورهای جهان- داشتن صدها شبکۀ تروریستی و زیرزمینی- داشتن ارتش سایبری و سایتهای اتمی- داشتن چند میلیون سپاهی، بسیجی، مجاهد نستوه، جاسوس، کمربستۀ انتحاری، ملا، روحانی، مفتی، مداح، تئوریسین و پیشنماز- وجود پررنگِ کم آگاهی و خرافه پرستی در یک سو، و پیروی کورکورانۀ عظیم ترین بخش جوامع اسلامی (عوام الناس) از پیشوایان مستبد دینی و سیاسی در سویی دیگر.

با اینهمه، امپراتوری هزار تکۀ محمد درکنار امکاناتش، درحال دست و پا زدن بین زندگی ومرگ است. ویژگی ها و نشانه های این فروپاشی و افول چنین اند:

 ناسازگاری اسلام و مسلمانان باجهان متمدن-  تفرقۀ خونین درونی در جوامع اسلامی-  جنگ های پایان ناپذیر میان کشورهای اسلامی و فرقه های دینی آن-  فساد مالی، اخلاقی و دینی از سوی تقریبا تمامی رهبران دینی و سیاسی درجهان اسلام- گسترش و توجیه دروغ، تقیه و ریا در جوامع اسلامی از نوک هرم تا قاعدۀ آن-  فحشاء فراگستر با پوشش مضحک فرامین و فتاوی دینی- تروریسم جهان گستر باعنوان جهاد مقدس- غارت «بیت المال مسلمین» به دست پیشوایان و رهبران دینی و حکومتی-  فقر دردناک توده های مسلمان در کشورهای اسلامی- فاصلۀ طبقاتی حیرت انگیز میان سردمداران دینی و حکومتی درکشورهای اسلامی با توده های مقلد، پیرو و مطیع- سربه نیست کردن سرمایه های مردم در بانکها، شرکتها، کارتلها و سرزمین های بلادکفر!- تناقض بین فرمایشات رهبران دینی با عملکرد آنها – تضاد میان واقعیت زندگی با فرامین قرآنی-  تن فروشی، اعتیاد، رشوه خواری، رانت خواری در ابعاد باورنکردنی – اینها و هزاران نشان و گواه آشکار و نهانِ دیگر نشان میدهند که فوارۀ اسلام سر خمانده و امپراتوری محمد که در باطن متلاشی شده، در عیان هم رو به غروب دارد.

«امپراتوری» اسلام بنابر اصل ناسازگارش با عقل، علم، منطق، دانش، نواندیشی و آزمون رو به فروپاشی  شتابنده ای نهاده است. این به معنای فرود آمدن شیادان مسلمان ازمسند حکومتی و از منبر دینی جهان اسلام در سدۀ بیست و یکم است.

یاری خردمندان شجاع، نواندیشان جسور، و روشنگران آگاه و اهل عمل می تواند به گذر از استبداد سیاسی- دینی اسلام  شتاب بخشد. آن هم تا حد ممکن به دور از خون و خشم و کشتار.

میرزاآقا عسگری. مانی

جنبش رهایی از اسلام

Advertisements

1 دیدگاه برای «غروب امپراتوری محمد»

  1. شما را آخه تو را به خدا نگاه گنید اینها صافکاری سازی کردند واقعا جاده را صاف و هموار کردند طی این چنوین و چند سال هر که را با موازین اسلام اینان هماهنگی نواشت از سر راه به سادگی و راحتی با زیر نام اسلام قیدش را زدند یا سر به نیستش کردند هر که را اعم از با سواد چه بی سواد … آخه بگو آن همه بگیر و ببند و بکش بکش اول انقلابتون از چه روی بود … ساده تر بگم … ددد… آخه دیگه بازرگان و چرا ویگه ای بابا … با هنر که از خودتون بود … اااا… به چمرانم رحم نکردن اینا تازه تحصیل کرده های هم قماش خودشون بوون بگذریم از هویدا ها و مو صد دق کردوم ها و او و … و چه و چه و چه …
    ار دم تیغ خود همه را گذاراندند که دیگر خلاص برای چندین و چند سال دیگه نه حزبی نه کسی بخواد جلوشون قد علم کمه که چی آغا خرت به چند من؟!! تمام سران احزاب که کمک کردن این انقلاب پا بگیره را با فریب و دستور از بالا اربابانشان انگلیس و آمریکا سر به نیست کردن چون ومکان نداشت این کار خودشان به تنهایی باشد کما اینکه امروز تاریخ به ما دتره این درسها را میده …. براستی قتلهای زنجیره ای و گروه فرقان اول انقلاب از چه نگران بود و آیا آن همه قتل و جنایات براستی آیا لازم بود که امروز در این گرداب افتاده و راه بجایی نداشته یک دوست این دولت خونخوار جمهوری اسلامی برای این روز مبادا برای خودش نگاه نداشته و یکه به جلو رفته گویی که فقط اوست که قرار است زندگی کند و دگر هیچ غافل از آنکه گور خود را کنده و بزودی مثل یک تیکه زاید خودش خوش میشود و عاقبت میافتد آنچه از دل مردم بر نیاید. گذاشتند خودتون با دست خودتون خودتون و تضعیف کنید با خریت و ندونم چه کاریتون که امروز راحت بتونن نفستون و بگیرند. امروز چون کون خودشون گوهیست و پاشون هنوز زمان میخواد تا در منطقه سفت بشه هستش که به شما قول تضمین رژیم عوض نکردن را دادند و به اصطلاح دارن را میان اگه کمی هوشیار باشید میبینید که دستشون چه کاملا رو شده از نقشه ها که برایتان این اربابنی که شما را درستان دادند در سر برایتان نپروراندن. منتظر باشید که امنیتتان را آمریکا و انگلیس تضمین خواهند کرد هاهاها زهی خیال باطل.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s